Algemene voorwaarden


Leeswijzer
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen
Artikel 4. Betaling 
Artikel 5. Levering en uitvoering
Artikel 6. Annuleren
Artikel 7. Herroepingsrecht
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 10. Privacy
Artikel 11. Copyright beeld- en tekstmateriaal
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen

Artikel 1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Hevu en de klant.
1.2 Hevu heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Wij maken met de grootste zorg foto's van de producten die via onze online shop verkocht worden. Ze dienen ter illustratie en er kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam Handelsonderneming HEVU
Adres Beekerheide 20
  5741 HC Beek en Donk
Telefoonnummer 0492-386140
E-mailadres [email protected]
   
KvK-nummer  17051317
BTW-nummer NL 803168962B01

Artikel 3. Prijzen en aanbiedingen
3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en worden zowel inclusief als exclusief weergegeven. Verzendkosten zijn bij de genoemde prijzen niet inbegrepen maar terug te vinden op onze verzend en checkout pagina.
3.2 Hevu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- programmeer- en/of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.
3.4 Prijzen kunnen dagelijks aangepast worden, omdat we dagelijks streven om u de scherpste prijs aan te bieden.
3.5 Het aankoopbedrag wordt betaald inclusief BTW (onze Belgische klanten kunnen hun BTW verleggen voor meer informatie zie
BTW-vrij aankopen)

Artikel 4. Betaling 
4.1 Betaling vindt plaats in een veilige omgeving via de betalingsmethodes die worden aangeboden op de website onder het kopje betalen.
4.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
4.3 Wanneer de betaling niet binnen 24 uur is afgerond, zal de bestelling worden geannuleerd.

Artikel 5. Levering en uitvoering
5.1 Hevu besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit. Bestellingen worden via DHL en sanders Fritom verzonden en zijn traceerbaar via de mail op de ochtend van levering, voor de actuele verzendkosten van uw bestelling bekijk onze verzend pagina. 
5.2 Hevu streeft ernaar om de de artikelen binnen de aangegeven levertijd van uw bestelling, na ontvangst van de betaling, te versturen.
5.3 Hevu zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.
5.4 Hevu is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.

Artikel 6. Annuleren
Het is mogelijk een bestelling gratis te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering alleen doorgeven per e-mail aan [email protected].

Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan heeft u het recht om het artikel binnen 30 dagen zonder reden aan te melden voor te retourneren.
7.2 Het bedrag van de artikelen inclusief de verzendkosten wordt naar u gecrediteerd nadat de artikelen in goede staat zijn ontvangen in onze expeditie. De retourkosten zijn voor rekening van de koper.
7.3 Het aankoopbedrag van de teruggekomen artikelen wordt binnen 14 dagen ná ontvangst van de geretourneerde producten aan u overgemaakt.
7.4 Voor het retourneren van artikelen gelden de volgende voorwaarden:

1. Meld uw artikel/order binnen 30 dagen bij ons aan via: [email protected] of per post aan:

Handelsonderneming HEVU
t.a.v. Afdeling retouren
Beekerheide 20
5741 HC Beek en Donk
Nederland

2. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw verzoek.
3. U ontvangt per e-mail instructies voor de verzending van het artikel of artikelen, wij melden de retouren via onze transporteur DHL aan voor af te halen, Indien u zelf kiest voor een andere verzendmethode dan onze standaardzending zijn de risico's voor de koper.
4. Na aanmelding van retour heeft u nog 14 dagen om het artikel daadwerkelijk te retourneren.
5. De kosten van het retour zenden zijn voor de koper.
6. Na ontvangst van uw zending sturen wij u een ontvangstbevestiging via e-mail.

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
Bij ons kunt u áltijd gebruikmaken van het herroepingsrecht. U heeft het recht als Hevu Tools klant om jouw bestelling binnen 30 dagen na levering zonder reden naar ons te retourneren. Om aan te geven dat jij jouw bestelling wilt retourneren, ga je naar ons retourportaal. Na het aanmelden van uw retouren heeft u nogmaals 14 dagen om het artikel of de order daadwerkelijk retour te sturen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben
Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Hevu garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 Voor de duur van de garantie van u artikel raadpleeg de garantie pagina.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Hevu een pakbon als aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Hevu de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Hevu worden vervangen of zal Hevu zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Hevu te retourneren en het eigendom daarover aan Hevu te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Hevu, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Hevu niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Hevu beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Hevu niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
9.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hevu of zijn ondergeschikten.

Artikel 10. Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Hevu. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan onze klantenservice bevestigen.

Artikel 11. Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 12. Klachten
Bij Handelsonderneming HEVU proberen we dagelijks er alles aan te doen om u van de beste service te voorzien. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Heeft u een klacht over een artikel of onze service? meld het onze klantenservice zodat we de klacht kunnen bespreken en samen de juiste oplossing kunnen vinden.

U kunt ons bereiken via de mogelijkheden onder aan de pagina. Voor onze openingstijden bezoek onze klantenservice pagina.

Artikel 13. Geschillen
Is het toch niet gelukt om de klacht samen met ons op te lossen? Dan kunt u uw geschil melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie."

 

Bel ons

Bel ons

0492-386140

Chat met ons

Chat met ons

Mail ons

Stuur een e-mail

[email protected]

Vragen?
0492-386140

Bezoek ons
Beekerheide 20
5741 HC Beek en Donk

Reguliere openingstijden

Maandag7:30 - 21:00
Dinsdag7:30 - 21:00
Woensdag7:30 - 21:00
Donderdag7:30 - 21:00
Vrijdag7:30 - 21:00
Zaterdag7:30 - 18:00
ZondagGesloten
Whatsapp